ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

26-07-2018 1395


     ผลการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปี 2561

    โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1.ถ้วยชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย

2. ถ้วยรองชนะเลิศ อับดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

   ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนด้วยดีเสมอมา