พิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

07-06-2018 1646


  พิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
# 7 มิถุนายน 2561
  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล สามารถว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 4แล้ว ที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำ ในการนี้โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีได้เข้าร่วมโครงการด้วย

  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

  ขอขอบคุณ.