พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

31-05-2018 1362


     (วันนี้) พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้น  ซึ่งในการจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เป็นการแสดงความเคารพต่อคุณครู นอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา จากผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้งทุนจากห้างร้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี 

     นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยแก่ผู้เรียนอีกด้วย

     ทุกกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จด้วยดี ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน