กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับอนุบาล

13-02-2018 1288


เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับอนุบาล  โดยคณะครู นำนักเรียนเดินทางโดยรถไฟ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ไปยังสถานีชุมทองเขาชุมทอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้กับนักเรียนอนุบาล เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกเหนือจากห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเปิดโลกกว้าง  ในการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน