กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 และ 6

13-02-2018 1338


เมื่อวันศุกร์  ที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จ้ดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ทุ่งท่าลาด  เพื่อให้นักเรียนฝึกระเบียบ วินัย และกิจการลูกเสือ 

กิจกรรมเป็นไปด้วยดี