ค่ายลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

13-02-2018 1021


เมื่อวันที่ 8 - 9  กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรทเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการอยู่ค่ายพักแรม ทำกิจกรรมลูกเสือ  และฝึกระเบียบของลูกเสือ  

กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น