การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

27-01-2018 1000


      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

      ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์สินธุ์ เสนพงศ์ รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ โดยประธานในพิธีได้กล่าวพบปะกับผู้ปกครองด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาของเทศบาล

     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะกับผู้ปกครอง ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และอนาคตทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน อีกทั้งได้สรุปผลการจัดการศึกษาและความสำเร็จที่ผ่านมาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

      บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี

     ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้