ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

26-01-2018 1008


        ด้วยปีการศึกษา  2560  ทางโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันเสาร์ ที่ 27  มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เพื่อเป็นการรับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และชี้แจงผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  โดยจัดการประชุม เป็น 2 รอบ  ดังนี้

         กำหนดเวลา ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 - 11.30 น.  (ผู้ปกครองชั้นอนุบาล - ป.3)

         กำหนดเวลา ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.  (ผู้ปกครองชั้น ป.4 - ป.6)

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ : ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่บริเวณ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดชะเมา มูลนิธิใต้เต็กเซียงตึ้ง

 

สอบถามโทร  : 075 313460