กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2560 ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

06-12-2017 1350


โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมเปิดกรวย ถวายเครื่องราชสักการะ และนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที