สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2560

18-09-2017 1686


     โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560  โดยได้จัดหมรับ และให้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองร่วมเดินแห่หมรับ เพื่อนำไปถวายที่วัดใหญ่  

     รับบุญกันถ้วนหน้าน่ะค่ะ

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/21751744_1644642322236685_613025694005642898_n.jpg

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/21743357_1644642682236649_1650415354232722119_n.jpg